Folwark chwilowo zostaje

Z uwagi na pojawiające się w prasie kakuckiej uwagi dotyczące przekształceń własnościowych, uprzejmie informujemy o aktualnym stanie faktycznym.

W pierwszej kolejności wypada zauważyć, że Folwark Kakuty SA stanowi własność prywatną. Z tego też tytułu do właściciela należy decydowanie o sposobie zarządzania Folwarkiem. Wszelkiego rodzaju naciski w tym zakresie należy więc postrzegać przez pryzmat wspomnianych stosunków własnościowych.

Nie ulega wątpliwości, że Folwark Kakuty SA jest największym pracodawcą we wsi i okolicy. Nigdy nie było zamiarem któregokolwiek z sołtysów, aby doprowadzić do sytuacji, w której w Kakutach nie będzie przedsiębiorstwa, zapewniającego istotne uzupełnienie kmiecych dochodów.

Dotychczasowe wyniki gospodarcze Folwarku Kakuty SA nie są zadowalające, głównie z powodu braku należytej kontroli nad materiałami i plonami. Niejednokrotnie w czasie okresowych wizyt w Kakutach stwierdzono niedobory, wskazujące na nie dość rzetelne gospodarowanie powierzonymi zasobami pracowników Folwarku. Jakkolwiek nie są to ilości nakazujące zwrócić się o interwencję do organów ścigania, to jednakże planowane są zwolnienia dyscyplinarne.

Mając jednak na względzie, iż z uwagi na nie dość obiektywną postawę niektórych tytułów prasowych, doszło do istotnej dezinformacji kakucian, Prezes Korporacji SeKoDre postanowił o wstrzymaniu przekształceń w zakresie dotyczącym Folwarku Kakuty SA do czasu przeprowadzenia konsultacji społecznych we Wsi. Należy przy tym jasno podkreślić, że mają one na celu przede wszystkim rzetelne przedstawienie kakucianom, a w szczególności dotychczasowym pracownikom Folwarku Kakuty SA, skutków przekształcenia, bez negatywnego nastawienia do zmian, które powodują zafałszowanie obrazu, jak czynią to wspomniane już niektóre tytuły prasowe. Wstrzymanie przekształcenia nie oznacza zamiaru rezygnacji z tegoż, co będzie jasno podkreślane w czasie konsultacji społecznych w Kakutach.